Kasowanie, Listowanie, wyłączenie kont PC w AD

#ustawienie max wieku komputerów:
$then = (Get-Date).AddDays(-90)

#Wylistowanie tych komputerów, które nie logowały się ostatnio:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | FT Name,lastLogonDate

#Wyłączenie kont nieaktywnych komputerów:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | Set-ADComputer -Enabled $false

#Usunięcie nieaktywnych komputerów:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | Remove-ADComputer

Powershell: directory name must be less than 248 characters

Może się przyda

Udało mi się obejść, prymitywnie, ale udało się, ograniczenie powershella

Mianowicie to: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters

Zamiast: Remove-Item na końcu robię Move-Item do innego folderu i nie wywala błędu długich nazw

A poleceniem dosowe rmdir nie ma problemu z kasowaniem długich ścieżek, plików

Cmd /C "mkdir R:\DO_SKASOWANIA"
Get-ChildItem -Path "R:\BACKUP" | Where-Object { $_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-5)} | Move-Item -Destination "R:\DO_SKASOWANIA"
Cmd /C "rmdir /S /Q R:\DO_SKASOWANIA"

DISM.exe – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

DISM – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

C:\Windows\system32>dism.exe /Mount-Wim /WimFile:H:\ROBOCZY\DVD\sources\install.wim /index:1 /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Driver /driver:H:\ROBOCZY\DRIVERS\ /recurse
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Package /PackagePath:H:\ROBOCZY\UPDATES\
C:\Windows\system32>dism.exe /Commit-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM /commit

Nagrywamy z H:\ROBOCZY\DVD\
Continue reading

„Conky” na Mac OS X – GeekTool

„Conky” dla Mac OS X – GeekTool i przydatne informacje na Pulpicie.

Zrzut ekranu 2015-11-11 16.16.51

Temperature CPU:

http://tuttologico.altervista.org/system-monitor-monitorare-cpu-e-ventola-con-geektool/

GeekTool:

http://projects.tynsoe.org/en/geektool/

Skrypt:

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/productivity/silk-clean-configurable-complete-system-stocks-itunes–/

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/modules/upload/attachments/Silk_v0.91.sh.txt