Bez kategorii

LTE Band

LTE
/interface lte set network-mode=lte lte1
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=1,3,3,1798,21"
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=1,3,7,3175,483"

3G
/interface lte set network-mode=3g lte1
/interface lte at-chat lte1 input="AT*Cell=1,2,1,10639,"

/interface lte set network-mode=3g lte1
/interface lte at-chat lte1 input=”AT*Cell=1,2,1,10663,”

/interface lte set network-mode=3g lte1
/interface lte at-chat lte1 input=”AT*Cell=1,2,1,,”

/interface lte disable lte1
/interface lte enable lte1

https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE

Czyszczenie bufora wydruku – Windows

Opis problemu: po wejściu w „Urządzenia i drukarki” Eksplorator się zawiesza. Przyczyna  to 47000 zadań w kolejce niedziałającej drukarki.

Rozwiązanie:

do pobrania skrypt

@echo off
 echo Czyszczenie bufora wydruku
 net stop spooler
 echo Trwa usuwanie dokumentow w kolejce drukowania
 del /q /f /s "%systemroot%\system32\spool\PRINTERS\*.*"
 net start spooler
 echo Pomyslnie wykonano wszystkie czynnosci
 pause

źródło