Windows

Wszystko odnośnie windows

Kasowanie, Listowanie, wyłączenie kont PC w AD

#ustawienie max wieku komputerów:
$then = (Get-Date).AddDays(-90)

#Wylistowanie tych komputerów, które nie logowały się ostatnio:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | FT Name,lastLogonDate

#Wyłączenie kont nieaktywnych komputerów:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | Set-ADComputer -Enabled $false

#Usunięcie nieaktywnych komputerów:
Get-ADComputer -Property Name,lastLogonDate -Filter {lastLogonDate -lt $then} | Remove-ADComputer

Powershell: directory name must be less than 248 characters

Może się przyda

Udało mi się obejść, prymitywnie, ale udało się, ograniczenie powershella

Mianowicie to: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters

Zamiast: Remove-Item na końcu robię Move-Item do innego folderu i nie wywala błędu długich nazw

A poleceniem dosowe rmdir nie ma problemu z kasowaniem długich ścieżek, plików

Cmd /C "mkdir R:\DO_SKASOWANIA"
Get-ChildItem -Path "R:\BACKUP" | Where-Object { $_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-5)} | Move-Item -Destination "R:\DO_SKASOWANIA"
Cmd /C "rmdir /S /Q R:\DO_SKASOWANIA"

DISM.exe – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

DISM – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

C:\Windows\system32>dism.exe /Mount-Wim /WimFile:H:\ROBOCZY\DVD\sources\install.wim /index:1 /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Driver /driver:H:\ROBOCZY\DRIVERS\ /recurse
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Package /PackagePath:H:\ROBOCZY\UPDATES\
C:\Windows\system32>dism.exe /Commit-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM /commit

Nagrywamy z H:\ROBOCZY\DVD\
Continue reading

Outlook – potencjalnie niebezpieczny załącznik

Outlook – potencjalnie niebezpieczny załącznik: mdb; bat; reg lub inne rozszerzenia.

Microsoft Office Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

Microsoft Office Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Microsoft Office Outlook 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

Microsoft Outlook 2002:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Microsoft Outlook 2000:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security

level1removeWpis dla Outlook 2013:

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security]
„OutlookSecureTempFolder”=”C:\\Users\\admin\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.Outlook\\F1425PCN\\”
„level1remove”=”mdb; bat; reg; vbs;”

Skrypt