Windows

Wszystko odnośnie windows

Terminalowy Windows Server 2012 R2 Porty COM

Problem z podpięcie drukarki fiskalnej u jednego klienta

polecenie sprawdzające porty com na serwerze:
change port /query

C:\Users\admin>change port /query
AGRSM_xface = \Device\AGRSM_xface
COM3 = \Device\AgereModem5
COM4 = \Device\Mbm3Mdm0
COM5 = \Device\Mbm3DevMt0
COM6 = \Device\e36wgps0

a przyczyna niedziałającej drukarki podpiętej przez COM to stara wersja programu mstsc.exe
Aktualizacja do najnowszej wersji rozwiązała problem.

Routing Windows 7

Dodanie routingu na interfejs w Windows 7:

route print
=======================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 10 a4 8b 4b 8e ...... Intel(R) PRO/100+ MiniPCI - Packet Scheduler Miniport
0x4 ...44 45 53 54 42 00 ...... Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
0x20003 ...00 04 5a 0c 96 db ...... Instant Wireless - Network PC CARD #2 - Packet Scheduler Miniport
=======================================================================
route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.1 metric 1 if 0x20003

Źródło: http://windowsitpro.com/networking/q-when-i-add-static-ip-route-what-value-do-i-use-interface

Net session i net file

C:\Windows\System32>net file | find /i "user"
C:\Windows\System32>net session | find /i "user"
 \\177.25.239.167        user                                      0 00:00:15
C:\Windows\System32>net session \\177.25.239.167  /DELETE
 The session from 197.215.189.1322 has open files.
Do you want to continue this operation? (Y/N) [N]: Y
 The command completed successfully.

Backup baz SQL Server Express i Firebird na Windows

SqlExpress

osql -S server\nazwainstancji -E -Q "BACKUP DATABASE nazwabazydanych TO DISK='e:\BACKUP_SQL\nazwabazydanych_%date%.bak' WITH FORMAT" >> e:\BACKUP_SQL\nazwabazydanych_%date%.txt
forfiles /m *.* /p e:\BACKUP_SQL\ /c "cmd /c del @file " /d -4 

Firebird

"C:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird_2\bin\gbak" -user user1 -password test -b >> C:\data\Z.gdb e:\backup\data\Z_%date%.gbk
forfiles /m *.gbk /p e:\backup\data\ /c "cmd /c del @file " /d -4

Ściąganie z FTP

"C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\wget.exe" -N -r --tries=5 --ftp-user >>backup --ftp-password password_ftp --no-dns-cache ftp://ip_ftp/zasób/ 2>> c:\skryptybackup\backup.log

GPO i Pulpit zdalny

Ciężko było, ale się udało 🙂
Punkt 8.
Enter “Remote Desktop Users” Note: don’t click the “Browse” button because you’re on a Domain Controller (well more than likely anyway) and you don’t want to choose BUILTIN\Remote Desktop Users, which is where the browse button will take you, you want to edit the membership of the local “Remote Desktop Users” group on each PC) and click OK

http://www.seanlabrie.com/2011/use-group-policy-to-enable-remote-desktop-connection-on-a-group-of-pcs/

Serwer wydruku Windows 2012 R2 i błąd 0x0000007e

Problem z dodaniem drukarki komunikat:

„System Windows nie może podłączyć do drukarki
Operacja nie powiodła się. Błąd: 0x0000007e”

rozwiązanie:

Connect to your server, start „regedit” and go on :

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers\NameOfYourPrinter\Copyfiles

And delete the „BIDI” key, try again to install your printer, it should works

źródło: http://h30499.www3.hp.com/t5/Print-Servers-Network-Storage/Windows-cannot-connect-to-printer-Error-0x0000007e/td-p/5871307#.VSzUM5Nquq4

Na Windows Server 2003 też pomogło.