DISM.exe – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

DISM – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

C:\Windows\system32>dism.exe /Mount-Wim /WimFile:H:\ROBOCZY\DVD\sources\install.wim /index:1 /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Driver /driver:H:\ROBOCZY\DRIVERS\ /recurse
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Package /PackagePath:H:\ROBOCZY\UPDATES\
C:\Windows\system32>dism.exe /Commit-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM /commit

Nagrywamy z H:\ROBOCZY\DVD\
Continue reading

„Conky” na Mac OS X – GeekTool

„Conky” dla Mac OS X – GeekTool i przydatne informacje na Pulpicie.

Zrzut ekranu 2015-11-11 16.16.51

Temperature CPU:

http://tuttologico.altervista.org/system-monitor-monitorare-cpu-e-ventola-con-geektool/

GeekTool:

http://projects.tynsoe.org/en/geektool/

Skrypt:

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/productivity/silk-clean-configurable-complete-system-stocks-itunes–/

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/modules/upload/attachments/Silk_v0.91.sh.txt

Outlook – potencjalnie niebezpieczny załącznik

Outlook – potencjalnie niebezpieczny załącznik: mdb; bat; reg lub inne rozszerzenia.

Microsoft Office Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security

Microsoft Office Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security

Microsoft Office Outlook 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security

Microsoft Outlook 2002:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Microsoft Outlook 2000:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security

level1removeWpis dla Outlook 2013:

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Security]
„OutlookSecureTempFolder”=”C:\\Users\\admin\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Temporary Internet Files\\Content.Outlook\\F1425PCN\\”
„level1remove”=”mdb; bat; reg; vbs;”

Skrypt

Terminalowy Windows Server 2012 R2 Porty COM

Problem z podpięcie drukarki fiskalnej u jednego klienta

polecenie sprawdzające porty com na serwerze:
change port /query

C:\Users\admin>change port /query
AGRSM_xface = \Device\AGRSM_xface
COM3 = \Device\AgereModem5
COM4 = \Device\Mbm3Mdm0
COM5 = \Device\Mbm3DevMt0
COM6 = \Device\e36wgps0

a przyczyna niedziałającej drukarki podpiętej przez COM to stara wersja programu mstsc.exe
Aktualizacja do najnowszej wersji rozwiązała problem.