Mikrotik

Mikrotik – UPnP

Włączenie UPnP na Mikrotiku
Wybieramy IP>>UPnP (zaznaczamy Enabled)

Wybieramy Interfaces

jako internal Interfejs z bridgem (lub inny interface, na którym ma być wybieramy UPnP)

jako external Interfejs, który jest WAN-em

Na koniec Apply

w konsoli:
/ip upnp set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether1-WAN type=external
add interface=bridge1 type=internal