Month: Styczeń 2014

WDS i problem z Tomato ;)

Problem Botowania z sieci udało się rozwiązać.

Wszystko zrobione według poradnika:

http://soisk.pl/instalacja-i-konfiguracja-wds/

Niestety nie posiadam serwera dhcp windowsowego (nie zaznaczam opcji “Skonfiguruj opcję DHCP nr 60 na PXEClient) tylko Tomato. Rozwiązanie to dodanie wpisu do ustawień DHCP:

#dhcp-boot=\boot\x86\wdsnbp.com,,your-wds-ip
#dhcp-option-force=6,your-wds-ip
#dhcp-option-force=3,your-router-ip
#dhcp-option=66,”your-wds-ip”
#dhcp-option=vendor:PXEClient, 1,0.0.0.0 #(this actually needs to be 0.0.0.0)

WDS

boot