Month: Styczeń 2020

Mikrotik – UPnP

Włączenie UPnP na Mikrotiku
Wybieramy IP>>UPnP (zaznaczamy Enabled)

Wybieramy Interfaces

jako internal Interfejs z bridgem (lub inny interface, na którym ma być wybieramy UPnP)

jako external Interfejs, który jest WAN-em

Na koniec Apply

w konsoli:
/ip upnp set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=ether1-WAN type=external
add interface=bridge1 type=internal

Router Debian cz. 2

 

Instalacja i konfiguracja serwera DHCP

Zainstalowanie i skonfigurowanie serwera DHCP na interfejsie eth1 (eth0 – jest zawsze interfejsem WAN)
instalacja:
apt-get update
apt-get install isc-dhcp-server

edytujemy:
/etc/default/isc-dhcp-server
Dodajemy interfejs na którym ma działać server DHCP (jeśli mamy kilka interfejsów na których ma działać dhcp to dopisujemy po spacji np. INTERFACES=”eth1 eth2 eth3″ Odpowiednia podsieć zostanie przyporządkowana po adresie ip interfejsu.
INTERFACES=”eth1″

Continue reading