DISM.exe – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

DISM – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

C:\Windows\system32>dism.exe /Mount-Wim /WimFile:H:\ROBOCZY\DVD\sources\install.wim /index:1 /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Driver /driver:H:\ROBOCZY\DRIVERS\ /recurse
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Package /PackagePath:H:\ROBOCZY\UPDATES\
C:\Windows\system32>dism.exe /Commit-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM /commit

Nagrywamy z H:\ROBOCZY\DVD\

Zaznacz “Ustaw dysk startowy”
Rodzaj emulacji: Brak (dowolne)
Obraz startowy: wybierz plik H:\ROBOCZY\DVD\boot\etfsboot.com
ID platformy: 80×86
ID autora: Microsoft Corporation
Wczytaj segment: 07C0
Sektory do wczytania: 8
Przejdź do karty Opcje. Wybierz system plików jako UDF

DriverPack: http://driverpacks.net/driverpacks/latest

Updaty: http://www.windowsupdatesdownloader.com/

Źródło: http://www.dobreprogramy.pl/Wlasny-obraz-instalacyjny-Windows-7-SP1,Blog,53844.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.