Powershell: directory name must be less than 248 characters

Może się przyda

Udało mi się obejść, prymitywnie, ale udało się, ograniczenie powershella

Mianowicie to: The specified path, file name, or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters

Zamiast: Remove-Item na końcu robię Move-Item do innego folderu i nie wywala błędu długich nazw

A poleceniem dosowe rmdir nie ma problemu z kasowaniem długich ścieżek, plików

Cmd /C "mkdir R:\DO_SKASOWANIA"
Get-ChildItem -Path "R:\BACKUP" | Where-Object { $_.CreationTime -lt (Get-Date).AddDays(-5)} | Move-Item -Destination "R:\DO_SKASOWANIA"
Cmd /C "rmdir /S /Q R:\DO_SKASOWANIA"

DISM.exe – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

DISM – Obraz z aktualizacjami i sterownikami

C:\Windows\system32>dism.exe /Mount-Wim /WimFile:H:\ROBOCZY\DVD\sources\install.wim /index:1 /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Driver /driver:H:\ROBOCZY\DRIVERS\ /recurse
C:\Windows\system32>dism.exe /Image:H:\ROBOCZY\WIM /Add-Package /PackagePath:H:\ROBOCZY\UPDATES\
C:\Windows\system32>dism.exe /Commit-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM
C:\Windows\system32>dism.exe /Unmount-Wim /MountDir:H:\ROBOCZY\WIM /commit

Nagrywamy z H:\ROBOCZY\DVD\
Continue reading

“Conky” na Mac OS X – GeekTool

“Conky” dla Mac OS X – GeekTool i przydatne informacje na Pulpicie.

Zrzut ekranu 2015-11-11 16.16.51

Temperature CPU:

http://tuttologico.altervista.org/system-monitor-monitorare-cpu-e-ventola-con-geektool/

GeekTool:

http://projects.tynsoe.org/en/geektool/

Skrypt:

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/productivity/silk-clean-configurable-complete-system-stocks-itunes–/

http://www.macosxtips.co.uk/geeklets/modules/upload/attachments/Silk_v0.91.sh.txt

Tomato – auto wykrywanie drukarki HP 1020

Automatyczne wykrywanie podpiętej drukarki w Tomato i ładowanie firmware – HP 1020

 


if [ $PRODUCT = "f0/2b17/100" ]; then
if [ $ACTION = "add" ]; then
sleep 1
cat /jffs/print/sihp1020.dl > /dev/usb/lp0
sleep 2s
p910nd -b -f /dev/usb/lp0 0
fi
fi

Link: http://tomatousb.org/tut:loading-printer-s-firmware-hotplug-script