Server 2008 R2

NTP Windows Server 2008 R2

Ustawienie synchronizacji czasu na kontrolerze domeny z serwera NTP w Windows Server 2008 R2

  • ntp1.tp.pl [80.50.231.226] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.)
  • ntp2.tp.pl [217.96.29.26] (źródło: atomowy zegar cezowy 5071A TP S.A.)
w32tm /config /manualpeerlist:"80.50.231.226 217.96.29.26" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

Lub Fix it:

Fix it NTP

Fix it NTP

Źródła: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc786897%28WS.10%29.aspx http://support.microsoft.com/kb/816042/pl